banner vssenjsko

Izgradnja Vodospreme VS Senjsko 2 sa spojnim cjevovodima započela je 2016. godine, u cilju osiguranja kontinuirane vodoopskrbe naselja Vrbovsko, obzirom da postojeći kapaciteti sustava ne udovoljavaju potrebama sustava. Vodosprema zapremine 650 m3 biti će opremljena UV uređajem za dezinfekciju i sterilizaciju, dok će se voda tretirati in situ proizvedenim natrijevim hipokloritom bez upotrebe elementarnog klora.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik