• Možete li mi pojasniti elemente računa za vodu i način obračuna?
  • U slučaju puknuća cijevi interne vodovodne instalacije (vodovodna instalacija poslije vodomjera), moram li platiti kompletan račun za vodu?

Da, sva registrirana potrošnja na vodomjeru bez obzira kako je utrošena (puknuće cijevi, curenja na slavinama, brtvi vodomjera i sl.) je potrošnja koju je korisnik dužan pratiti i u konačnici podmiriti nastali trošak.


U slučaju propuštanja, bilo da se radi o propuštanjima prije ili poslije vodomjera, molimo da takve kvarove prijavite jer je njihova sanacija u našem i Vašem interesu.

  • Tko je dužan zaštititi vodomjer od smrzavanja?

Vlasnik vodomjera je korisnik usluge javne vodoopskrbe, te je vlastiti vodomjer dužan zaštiti od smrzavanja i posljedično, puknuća, na način da sve interne instalacije koje su izložene hladnoći, izvan grijanih prostorija objekta zaštiti toplinskom izolacijom. Trošak izmjene vodomjera, snosi vlasnik vodomjera.

  • Kada je voda „bijela“, znači li to da nije zdravstveno ispravna?

„Bijela“ voda nije posljedica prisutnosti klora, ne utječe na zdravlje i zdravstveno je ispravna.


„Bijela“ voda je najčešće posljedica  nakupljanja zraka u cijevima u periodu kada se iz nekog razloga cjevovoda prazni (kvarovi, redovna održavanja i sl.), te uslijed punjenja cijevi zrak u vodi ostaje „zarobljen“ u obliku sitnih mjehurića, koji se nakon nekoliko sekundi oslobađaju na površini.

  • Zašto se u vodi ponekad osjeti miris klora?

Zbog spriječavanja razvoja mikroorganizama u vodi za piće upotrebljava se natrijev hipoklorit (žućkasta tekućina) koji se dozirnim crpkama automatski dozira. Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  (NN 125/13 i 141/13) propisana je maksimalna dopuštena koncentracija slobodnog klora (preostali klor nakon postupka dezinfekcije) koja iznosi 0,5 mg/l. Ukoliko u vodi nema slobodnog klora, ista se smatra zdravstveno neispravnom.

  • Kako mogu odjaviti priključak u objektu u kojem nitko ne stanuje?

Na službenim stranicama Voda Vrbovsko d.o.o. ili osobno u prijemnom uredu, možete preuzeti obrazac zahtjeva za isključenje s vodovodne mreže. Ispunjeni obrazac, potpisan od strane vlasnika nekretnine (vlasništvo se dokazuje predočenjem vlasničkog lista), dostavlja se osbno ili poštom na adresu isporučitelja. Prilikom isključenja, radni nalog za isključenje potpisuje vlasnik objekta ili osoba ovlaštena od starne vlasnika.

  • Kako mogu ugraditi novi vodomjer za zasebnu cijelinu unutar objekta koji ima prijavljen jedan priključak i jedan vodomjer?

Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga isporučitelja Vode Vrbovsko d.o.o., vlasnik nekretnine, uz suglasnost suvlasnika podnosi zahtjev za razdvajanje internih vodovodnih instalacija, te je uz zahtjev dužan priložiti izvedbenu dokumantaciju objekta na kojoj je vidljiv polažaj interne vodovodne instalacije, ili ispitivanje položaja instalacija naručiti od isporučitelja.


Vodomjer za zasebnu cjelinu objekta (stan, gospodarska djelatnost i sl.) mora biti smješten u vodomjerno okno ili u zajedničku prostoriju (stambena zgrada) objekta na način da je uvijek dostupan za očitanje djelatnicima Voda Vrbovsko d.o.o.


Ukoliko je smještaj internih inastalcija takav da ih nije moguće razdvojiti sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporučitelja, podnositelj zahtjeva može izvesti nove vododovodne instalacije kako bi se vodomjer za zasebu cjelinu mogao ugraditi na način da je uvijek dostupan djelatnicima isporučitelja.

  • Zašto se na posuđu i uređajima gdje se grije voda taloži kamenac?

Tvrde vode naziv je za vode s visokim sadržajem iona kalcija Ca+2 i magnezija Mg+2, ali idrugih metala, koji su ujedno i minerali do važnosti za ljudsko zdravlje i neophodni u prehrani. Vrsta i količina minerala u vodi ovisiti će o vrsti stijenske mase kroz koju voda u podzemlju prolazi

Tvrdoća vode može se promatrati kao kapacitet vode da prilikom korištenja sapuna ili detergenta stvara pjenu, pa što je voda tvrđa, treba joj više sapuna da bi stvorila odgovarajuću količinu pjene potrebne za pranje.

Najčešći pokazatelj tvrde vode u kućanstvu su talozi kamenca (naslage minerala iz vode) na posuđu ili uređajima u kojima se zagrijava voda budući da u procesu zagrijavanja tvrde vode dolazi do stvaranja čvrstih naslaga na stijenkama posude, cijevima grijača i sl.

Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, indikatorski parametar koji opisuje tvrdoću vode je CaCO3 u mg/l, pri čemu se za tumačenje dobivenih rezultata koriste preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), budući da maksimalne dopuštene koncentracije nisu propisane navedenim Pravilnikom. Utjecaj tvrdoće vode na zdravlje do sada nije dokazan, no tvrda voda zbog okusa i taloženja kamenca može biti odbojna potrošačima.

Kao mjerna jedinica ukupne tvrdoće vode, osim udjela CaCO3 u mg/l u vodi koriste se i njemački, francuski ili englesku stupnjevi tvrdoće.

U posljednjih nekoliko godina prate se kretanja parametra tvrdoće u izvorskoj vodi koja se koristi za opskrbu vodom na području grada Vrbovskog. Izvorišta Ribnjak (prosječno od 200 do 230 mg/l CaCO3), Draškovac (prosječno 243 mg/l CaCO3) i Topli potok (prosječno 298 mg/l CaCO3) su izvorišta umjereno tvrde vode, iako je voda Toplog potoka blizu gornje granice umjereno tvrde vode prema tvrdoj. Izvorište Javorova kosa ima nizak stupan mineralizacije i meka je voda (prosječno oko 25 mg/l CaCO3).

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik