OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 80. STAVAK 2. TOČKA 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 120/16)
  1. Obavijest o sukobu interesa-Vode Vrbovsko d.o.o. - 2018. godina
  2. Obavijest o sukobu interesa-Vode Vrbovsko d.o.o. - 2021. godina

 

JAVNA NABAVA

PLAN NABAVA
 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

 

 

 

 
 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik