OBAVIJESTI

Objavljeno: 27. ožujka 2020. godine

ODLUKA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NA GOSPODARSTVO USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA - VERZIJA ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA OSLOBOĐENJE PLAĆANJA FIKSNOG DIJELA CIJENE VODNIH USLUGA

Objavljeno: 27. studenog 2018. godine
Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da je javni isporučitelj vodnih usluga na području grada Vrbovskog Vode Vrbovsko d.o.o. donio novu Odluku o cijeni vodnih usluga KLASA: 400-01/18-01/3, koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine od kada počinje i primjena predmetne Odluke na obračun vodnih usluga.


Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Na Odluku o cijeni vodnih usluga ishođena je suglasnost gradonačelnika Grada Vrbovskog KLASA: 363-09/18-01-96 URBROJ: 2193-02-18-4 od 22. listopada 2018. te pozitivno mišljenje Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Vrbovskog KLASA: 363-09/18-01-96 URBROJ: 2193-01-02/18-01-2 od 19. listopada 2018. godine.


Suglasnost gradonačelnika možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Pozitivno mišljenje Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Vrbovskog možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled

Obrazloženje izračuna novih cijena vodnih usluga možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF 2r Kliknite ikonu za pregled
 

 

PLANOVI GRADNJE
 

OBRASCI

* sljedeći obrasci zahtjeva se nalaze u pdf formatu, te su napravljeni tako da se traženi podaci mogu unesti  putem računala. Završetkom unosa traženih podataka obrasac se može isprintati ili sačuvati u elektronskom obliku za slanje elektroničkom poštom.

 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik