Potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje tlačnog cjevovoda CS Gladi – VS Senjsko 2

Dana 7. veljače 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Vrbovskog sa Hrvatskim vodama, o sufinanciranju projekta izgradnje tlačnog cjevovoda CS Gladi – VS Senjsko 2, te je aneksom od 9. travnja 2018. godine utvrđen iznos sufinanciranja od 1.800.000,00 kn. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 2.430.000,00 kn, a gradnja će se ugovoriti nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti, temeljem Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/17-06/82, URBROJ: 2170/1-03-03/5-18-5 od 18. siječnja 2018. godine.

Građevinska dozvola u nastavku .....

Ispis E-mail

Potpisivanje Ugovora o financiranju Mjere 07

Dana 5. rujna 2017. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede održano je svečano potpisivanje Ugovora o financiranju Mjere 07 – “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”. Ugovore o financiranju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su javni isporučitelji sa područja Primorsko – goranske i Ličko – senjske županije, čiji su projekti izgradnje vodne infrastrukture ocijenjeni kao prihvatljivi.

Ispred Voda Vrbovsko d.o.o. potpisivanju Ugovora o financiranju projekta “Izgradnje vodospreme Senjsko 2 sa spojnim cjevovodima” prisustvovala je Nikolina Mamula.

 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik